Homepagina

Let op: de tarieven van de ZSBB zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft allereerst te maken met het feit dat de ZSBB per heden niet meer is vrijgesteld van de BTW plicht (gewijzigde regelgeving Belastingdienst). Daarnaast heeft het LOVCK de tarieven dit jaar anders berekend. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar http://www.bpbi.nl/particulieren.html?p=223  overzicht tarieven 2016. De tarieven van de ZSBB vindt u onder de tab tarieven.
 
Veranderde procedure aanmelding!
 

Financiële begeleiding nodig - aanmelding ZSBB.

De ZSBB vindt het belangrijk dat zij voor iedereen toegankelijk is. Daarom proberen wij de aanmeldprocedure eenvoudig te houden en niet langer te laten duren dan noodzakelijk.

Wanneer u denkt dat bewindvoering door de ZSBB voor u de oplossing is, dan kunt u zich telefonisch aanmelden. Tijdens dit gesprek zal vrijwel direct beoordeeld worden of wij u kunnen helpen. Na het telefoongesprek zal er door een medewerker van de ZSBB binnen een week contact opgenomen worden voor een uitgebreider, persoonlijk gesprek.

0118-656961    /    info@zsbb.nl

U kunt zich ook aanmelden via het contactformulier op deze website, na ontvangst van dit formulier wordt binnen een week contact met u opgenomen. U kunt zich ook aanmelden via uw begeleider of het maatschappelijk werk in uw regio. Zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden en desgewenst een afspraak regelen met één van onze consulenten, waarna een intakegesprek volgt. 

 
De ZSBB..

De Zeeuwse Stichting voor Beheer en Bewindvoering, de stichting die staat voor rust en stabiliteit met betrekking tot uw financiën.

De Zeeuwse Stichting voor Beheer en Bewindvoering is een stichting welke eind jaren 90 uit twee andere stichtingen is gevormd. Deze beide stichtingen hadden destijds veel ervaring in het beheren van gelden voor mensen die daar (tijdelijk) niet zelf toe in staat waren. Zij besloten de kennis en ervaring te bundelen en als één stichting verder te gaan. Sinds die tijd is de ZSBB uitgegroeid tot een stichting met gedegen kennis en vaardigheden omtrent het beheren van het geld van derden door middel van  het uitvoeren van beschermingsbewind. Op dit moment ondersteunt de ZSBB meer dan 900 mensen die  (tijdelijk) hulp nodig hebben bij het beheren van hun financiën. Voor de ZSBB is persoonlijke begeleiding (door middel van 1 aanspreekpunt per cliënt) en kwaliteit een belangrijk speerpunt en dit is iets waar we altijd naar streven.

 

 

 

Wat is beschermingsbewind in het kort..

Een beschermingsbewindvoerder wordt aangewezen door de rechtbank en heeft als taak om de financiën en de administratie te “beschermen”. Deze zaken worden u uit handen genomen om u te ontlasten tot u weer in staat bent om het zelf terug over te nemen. Een bewindvoerder heeft bepaalde taken, hierover kunt u meer  lezen onder het kopje diensten.

Voor wie?

Als u voor langere of kortere periode niet meer in staat bent om voor uw eigen financiën en/of administratie te zorgen, dan kan het gebeuren dat de rekeningen zich opstapelen of dat u het overzicht verliest in de administratie. In zulke situaties kan het uitkomst bieden om een beschermingsbewind aan te vragen.

Voorwaarden om uzelf aan te kunnen melden bij de ZSBB zijn het hebben van een vaste woon- of verblijfplaats en het hebben van inkomen.

 

                                                                                                                                                                 

Postbus 177
4330 AD  Middelburg
0118-656961 (van maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur)

 

https://dejuistekoersmet.smartfms.nl